Home

Groot voor jonge mensen is de praktijk voor Integratieve Kinder- en jeugdtherapie van Jose Groot en biedt kortdurende oplossingsgerichte begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren én ouders/opvoeders.

Als Kinder- en jeugdtherapeut helpt Groot jonge mensen tussen 4 en 18 jaar die minder goed in hun vel zitten en moeite hebben met bepaalde situaties om vanuit eigen kracht (dreigende) problemen aan te pakken en hanteerbaar te maken zodat ze weer met zelfvertrouwen en plezier verder kunnen.

Als ouder wil je dat het goed gaat met je kind en dat het gelukkig is. En elk kind wil zich gelukkig, veilig en tevreden voelen. Helaas lukt dit niet altijd. De reden hiervoor kan voortkomen uit het kind zelf, uit omgevingsfactoren of omdat het bijvoorbeeld iets heeft meegemaakt, wat diepe indruk heeft gemaakt.
Om de weg vrij te maken voor het kind om zich optimaal te ontwikkelen en te leren kan het een goede keuze zijn hierbij hulp te zoeken. Tijdelijke hulp bij het opgroeien van uw kind.

Bijvoorbeeld bij:
– vergroten van zelfvertrouwen
– aanleren van sociale vaardigheden
– overwinnen van (faal) angst, verlegenheid, onzekerheid, te veel piekeren
– plotselinge gedragsverandering,
– als regels moeilijk kunnen worden geaccepteerd
– boos of dwingend gedrag
– pestgedrag of gepest worden
– druk gedrag, moeite met concentratie
– school weigering
– kinderen die opgroeien in een situatie die iets extra’s van ze vraagt
– verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, zoals (echt)scheiding, ziekte of overlijden
– slaap en eet problemen
– onverklaarbare klachten over buikpijn, hoofdpijn, rusteloosheid
– levensvragen
Of bij andere situaties waarin de ontwikkeling of communicatie minder vanzelf gaat.

Vaak geldt, hoe korter het probleem bestaat, hoe sneller je het kunt oplossen, of hanteerbaar kunt maken.
Er is geen of slechts een korte wachtlijst.

Heeft u vragen of twijfels, u kunt gerust bellen en/of langskomen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.