GROOT logo-keuze
Menu
05-praktijk-therapie-coaching-kinderen-jongeren-amsterdam-oost
Referentie

Na een aantal keren merkte we al snel verandering bij onze zoon. Hij werd al wat rustiger en bepaalde frustraties kon hij makkelijker oplossen. Joachim (vader van zoon 6 jaar)

Therapie & coaching voor kinderen en jongeren
Soms gericht op klachten, maar vooral gericht op krachten.

Groot voor jongen mensen richt zich op kinderen en jongeren van 4 – 21 jaar en werkt vanuit een intergratieve visie. Uitgangspunt hierbij is dat ieder kind, iedere jongere een begeleiding krijgt die op zijn of haar specifieke mogelijkheden en situatie gericht is. Deze integratieve aanpak zorgt ervoor dat het kind, de jongere centraal staat en zijn omgeving. Daardoor kan de kern van hetgeen wat lastig is, snel en effectief worden aangepakt.

Samen zoeken naar de oplossing voor de klacht maar ook wat het kind, vaak onbewust, met de klacht duidelijk wilt maken.

Begeleiding op maat! Tijdens de begeleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken en invalshoeken zoals spel, beweging, creatieve werkvormen, korte oplossingsgerichte interventies, afhankelijk van wat past bij het individuele kind/ de jongere.

U kunt zonder verwijzing van de huisarts een afspraak maken. Bij gezamenlijk gezag geven beide ouders schriftelijk toestemming. Er volgt eerst een intakegesprek tussen ouders en de therapeut op basis van een vooraf toegestuurde vragenlijst. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich onafhankelijk van hun ouders aanmelden voor de therapie.

Werkwijze

Als kindertherapeut luister ik, verdiep ik me in en sluit me aan bij de belevingswereld van het kind, waarbij de begeleiding zich richt op zowel de binnenwereld (emoties, gevoelens, herinneringen, gedachten) als de buitenwereld (gedrag, relatie, vriendjes, familie, school) van het kind.

Tijdens een eerste gesprek met u als ouders, hoor ik graag waar uw zorgen liggen, wil ik graag weten hoe uw gewenste toekomst eruit gaat zien en hoor graag, aan welke signalen u gaat merken, dat het met uw kind beter gaat. Via dit gesprek kunt u ook nagaan of dit de begeleidingsvorm is die u en uw kind kan helpen om tot een oplossing te komen.

Daarna volgen er drie tot vijf sessies met uw kind alleen en ga ik samen met uw kind onderzoeken waar het precies last van heeft.
En, nog belangrijker, wat het kind/ de jongere zou willen bereiken met de begeleiding. Deze gewenste situatie zal centraal staan tijdens de vervolg sessies waarin het kind, de jongere zelf de activiteiten kiest die hem of haar aanspreken.

Na deze onderzoeksfase is er een vervolggesprek met de ouders over de verdere begeleiding en uw ondersteunende rol als ouders.
Het aantal vervolg sessies hangt af van het karakter van uw kind, de complexiteit van de problematiek en de veranderingsbereidheid en steun van de directe omgeving.

Afronding
Vaak geeft het kind het moment van afronding zelf aan. Soms is de begeleiding met een paar sessies klaar, soms duurt het wat langer. Ik streef ernaar de begeleiding kort te laten duren. De begeleiding wordt afgesloten met een evaluatiegesprek zowel met de ouders als met het kind/ de jongere.

José Groot | Stuurmankade 304 | 1019 WD Amsterdam | 020-4198185 | jose@grootvoorjongemensen.nl 
© 2017 Groot voor jonge mensen ALL RIGHTS RESERVED